โลโก้ ของเว็บไซต์ Weserve ให้บริการ รับจ้างโพสต์,รับโปรโมทเว็บไซต์,รับทำเว็บไซต์,รับทำ Google Adwords,รับทำ Google Remarketing-Retargeting

วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

รับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
หมายเหตุ: เจ้าของบัญชีต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็มตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อสินค้า และเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงินโดยตรง
กรุงเทพ 195-4-616-999 นายชวโรจน์ ปิ่นวนิช ถนนรัชดา-สีแยกสาธุประดิษฐ์ สะสมทรัพย์
กสิกรไทย 008-8-29104-2 นายชวโรจน์ ปิ่นวนิช เซ็นทรัล พระราม 3 ออมทรัพย์

คุณสามารถแจ้งการชำระเงินได้ดังนี้

คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ (Subject) ว่า "ยืนยันการชำระเงิน" โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ - นามสกุล

- เบอร์โทรศัพท์

- ธนาคารที่โอน

- บริการที่สั่งซื้อ

- จำนวนเงินที่โอน

- วันที่โอน

- เวลาที่โอน

- พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน

ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายัง info@weserve.in.th; info.weserve@gmail.com หรือ Line ID.: weserve หรือ Mobile : 081-889-3800

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทั้งหมด และทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะโทรศัพท์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนถัดไป

เมื่อตรวจสอบการรับชำระเงินอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการในวันถัดไปหรือเร็วที่สุดโดยจะแจ้งให้ทราบทางเมล์ โทรศัพท์ หรือ LINE