รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บขายของ ให้บริการด้านการจัดทำเว็บไซต์ เว็บอีคอมเมิร์ส รับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ตามแผนธุรกิจ ตลอดจนการจัดทำระบบต่างๆ ที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการเนินธุรกิจ ออกแบบเว็บไซต์รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอด้วยเทคนิค Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แลปท้อป มือถือ หรือแท็บเล็ต

รูปแบบของโฆษณาเว็บไซต์ มีให้เลือกหลักๆ 3 รูปแบบคือ


1. เว็บไซต์แบบหน้าเดียว

เว็บไซต์จะแสดงทุกอย่างไว้หน้าเดียว โดยใช้วิธีเลื่อนขึ้น ลง

วัตถุประสงค์ :

เน้นนำรายละเอียดไม่สับซ้อน

ข้อมูลที่ต้องใช้ :

รายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดความต้องการในหน้าเว็บ


2. เว็บิไซต์แบบหลายหน้า

วัตถุประสงค์ :

มีการ link ไปหน้าต่างๆ มีหลายหน้าเว็บเชื่อมต่อกัน

ข้อมูลที่ต้องใช้ :

รายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดความต้องการในหน้าเว็บ


3. เว็บไซต์ E-Commerce

เป็นการนำเสนอเว็บเพื่อเสนอขายสินค้าที่สามารถ ซื้อขายผ่านระบบเว็บไซต์ได้สมบูรณ์

วัตถุประสงค์ :

เน้นการขายสินค้าหรือบริการบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการจัดทำงานด้านหลังเช่นการตัดสต๊อกสินค้า การออกเอกสารการขาย เป็นต้น

ข้อมูลที่ต้องใช้ :

ข้อมูล รูปภาพ รายละเอียดต่างๆแพ็คเกจราคา


เริ่มต้น

6,500 บาท

 • ตรวจความต้องการ
 • แนะนำรูปแบบเว็บ และเตรียมข้อมูล
 • จัดทำเว็บ
 • ระยะเวลา 15 - 25 วัน
 • ส่งมอบงาน
 • ดูแลเว็บไซต์ ปรับแก้ ฟรี 6 เดือน
เริ่มต้น

13,000 บาท

 • ตรวจความต้องการ
 • แนะนำรูปแบบเว็บ และเตรียมข้อมูล
 • จัดทำเว็บ
 • ระยะเวลา 30 - 45 วัน
 • ส่งมอบงาน
 • ดูแลเว็บไซต์ ปรับแก้ ฟรี 6 เดือน
เริ่มต้น

25,000 บาท

 • ตรวจความต้องการ
 • แนะนำรูปแบบเว็บ และเตรียมข้อมูล
 • จัดทำเว็บ
 • ระยะเวลา 45 - 60 วัน
 • ส่งมอบงาน
 • ดูแลเว็บไซต์ ปรับแก้ ฟรี 6 เดือน